Työpaikan ensiapuvalmius

Tapaturmia ja sairauskohtauksia voi sattua kaikkialla - työpaikan koosta ja työn luonteesta riippumatta. Näin ollen jokaisella työpaikalla tulee olla riittävä määrä ensiapukoulutuksen suorittaneita henkilöitä. 

Työturvallisuuslaki (46 §) velvoittaa työnantajaa huolehtimaan työpaikan ensiapuvalmiuden ylläpitämisestä työntekijöille järjestetyillä ensiapukoulutuksilla ja kertauskursseilla KAIKILLA työpaikoilla.

Ensiapukurssi antaa hyvät eväät auttaa myös kotona tai työpaikan ulkopuolella sattuneissa tilanteissa.

 

Lisää voit lukea Työsuojeluhallinnon laatimasta oppaasta koskien työpaikan ensiapuvalmiutta:

Työsuojeluhallinnon työsuojeluopas

 

Ennaltaehkäise!

Kun ennaltaehkäisy prosessina on kunnossa yrityksessä, myös tapaturmavaarat vähentyvät.

Ennaltaehkäise näin:

1. Älä vähättele ainuttakaan vaaratilannetta. Se voi näyttää pieneltä asialta, kuten vaikka käytävän matto, jonka reuna jatkuvasti nousee rullalle. Silti siihen kaatuminen voi aiheuttaa pahankin haavan tai pahimmillaan jopa aivovamman työntekijälle tai asiakkaalle.

2. Kannusta työntekijöitä ilmoittamaan kaikki vaaratilanteet sopimuksenne mukaan omalle esimiehelle tai työpaikkanne työsuojelupäällikölle/-valtuutetulle. Tee ilmoituksen tekemisestä helppoa käyttäen siihen tehtyä mobiilisovellusta. Sovi myös etukäteen kuka huolehtii epäkohtien korjaamisesta ja tiedottamisesta.

3.  Hanki hyvät suojavälineet, joita on miellyttävä käyttää. Sopikaa säännöt missä tilanteissa henkilösuojaimia tulee käyttää. Kun kaikki käyttävät henkilönsuojaimia ja niitä on sopivissa paikoissa tarjolla, jokaisen on helpompi myös noudattaa tätä sääntöä.

 

Kuinka moni tulee kouluttaa?

Työnantaja on lain silmissä vastuussa kaikista, jotka asioivat kyseisessä yrityksessä eli asiakkaat täytyy myös huomioida ensiapuvalmiutta suunnitellessa. Ensiaputaitoisten henkilöiden vähimmäismäärä perustuu tapaturmavaaraan kyseisellä työpaikalla. Tapaturmavaara jaetaan kolmeen ryhmään.

Tapaturmavaara työpaikalla / Ensiapukoulutus Camilla Mäkinen Oy

Työpaikoilla, joissa työskennellään vuoroissa tai yksin, tai ollaan vastuussa asiakkaista, voi olla perusteltua järjestää ensiapukoulutus useammalle (jopa koko henkilökunnalle), jolloin työvuorosuunnittelussa ei tarvitse huomioida ensiapukoulutettujen sijoittelu.

Sähköstandardia noudattaen sähkötyötä tekevillä tulee kaikilla olla vähintään 4h hätäensiapukurssi voimassa.

 

Mikä ensiapukurssi valitaan? 

Ensiapukoulutus antaa valmiudet arvioida ensiapua vaativat tilanteet. Kurssin tavoite on ilman viivettä uskaltaa ja osata antaa oikeaa ensiapua. Yritys saa itse valita haluamansa kurssin. Jossain tilanteissa ulkopuolinen taho on voinut asettaa ohjeita ensiapukurssin laajuudesta (esim. rakennustyömailla tilaaja tai päävastuussa oleva urakoitsija voi ohjeistaa, että EA1-kurssi tulee olla käytynä). 

EA1-kurssi (16h) sisältää hengenpelastavan ensiavun lisäksi tavallisimmat arkiset ensiaputilanteet, ja pidetään näin ollen hyvänä peruskurssina. Hätäensiapu eli hengenpelastavan ensiavun oppii hätäensiapukurssin (4-8h). Yritys voi myös valita rastirataharjoituspohjaisen pikaensiapukurssin, jonka kesto on 1-3 h.

Tärkein osa ensiapukurssista on välittön hätäensiapu eli hengenpelastava ensiapu:

 • TAJUNTANSA MENETTÄNYT (syy esim. isku päähän tai matala verensokeri). Opit liikkumattoman henkilön hätäsiirron, tutkimisen, hengityksen turvaamisen kylkiasennolla ja lämpimänä pitämisen ambulanssia odotellessa.

 

 • SYDÄNPYSÄHDYS (syynä yleensä äkillisesti tukkeutuneen sydämen sepelvaltimon aiheuttama hengenvaarallinen rytmihäiriö eli kammiovärinä). Opit tunnistamaan elottomuuden, puhalluksin ja paineluin kierrättämän hapekasta verta aivoihin sekä käyttämään neuvovaa ns. maallikkodefibrillaattoria, joka sähköiskun avulla mahdollistaa sydämen siirtymisen takaisin oikeaan rytmiin.

 

 • TUKEHTUMINEN. Opit tunnistamaan tukehtumistilanteen, yläselän lyöntien ja Heimlich-otteen oikean tekniikan.

 

 • VERENVUOTO. Opit tyrehdyttämään verenvuodon painesiteen avulla sekä tunnistamaan hengenvaarallisen verenkiertosokin oireet ja ylläpitämään autettavan tajunnantasoa ja riittävää verenkiertoa.

Yllä olevat aiheet ovat vähimmäisosaaminen, joka tulee olla jokaisella työpaikalla ja se saavutetaan 4h hätäensiapukurssilla6-8h hätäensiapukurssilla ehditän tämän lisäksi käsitellä esim. haavat ja palovammat / sairauskohtaukset / murtumat ja nivelvammat / myrkytykset / kehon sisäiset vammat / lasten ensiapu / toimiminen kolarissa. Voit tutustua kurssien sisältöön viereisistä linkeistä. Autamme mielellämme valitsemaan sopivatn kurssin kokonaisuuden.

Liikenteessä työskenteleville suositellaan Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymän ammattikuljettajan ensiapukurssi, josta saa myös jatkokoulutuspäivän (ns. direktiivipäivän). Lasten parissa työskenteleville suositellaan räätälöityä EA1-kurssia tai KIDS-ensiapukurssia (5h).

Ensiapukoulutuksen voidaan järjestää yrityksen omissa tiloissa tai meidän tiloissamme. Voit myös lähettää haluamasi määrän työntekijöitäsi meidän avoimille kursseille.

 

Ensiaputarvikkeet kuntoon

Laki edellyttää myös, että työpaikalla on "sopivissa ja selvästi merkityissä kohdissa oltava saatavilla riittävä määrä asianmukaisia ensiapuvälineitä". Ensiaputarvikkeet voivat olla ensiapukaapissa tai seinään kiinnitettävissä ja irroitettavissa olevassa ensiapupakissa. Ajoneuvossa ensiapulaukku kannattaa sijoittaa kuljettajan lähelle esim. auton penkin alle, josta sen saa helposti käyttöön kolaritilanteessa.

ensiapupakki on helppo käyttää ja tarvikkeet täyttävät kriteerit työpaikan ensiaputarvikkeista.

Ensiaputarvikelista täyttää lain määräämät kriteerit työpaikan ensiaputarvikkeista. Lista toimii myös tilauslomakkeena, jolla voi tilata täydennystä työpaikan ensiapupisteisiin.

Klikkaa alla olevaa listaa avataksesi sen. Lista on myös tulostettavissa.

 

 • "Innostava kouluttaja"

  "Koulutus oli antoisa ja hyvä. Kiitos hyvälle ja innostavalle kouluttajalle."

  EA2-kurssi
 • "Innovatiivinen ja loistavan ammattitaitoinen"

  "Riittävän kattava, hyvin suunniteltu, innovatiivinen ja loistavan ammattitaitoinen ja motivoitunut opettaja hyvällä vuorovaikutussuhteella opetettaviinsa."

  Ammattikuljettajan ensiapukurssi
 • "Todella kiinnostava ja kaiken kattava"

  "Todella kiinnostava ja kaiken kattava. Monimuotoinen läpikäyminen. Tulen mielelläni myöhemmin uudelleen." 

  EA1-kurssi
 • "Vetäjä aivan mahtava"

  "Hyvä ensiapukoulutus. Vetäjä aivan mahtava. Kertaakaan ei ollut pitkävetistä tunneilla"

  EA1-kurssi
 • "Erittäin hyvä koulutus"

  "Kiitos! Erittäin hyvä koulutus. Kouluttaja näytti selkeästi ja kertoi selkeästi. Iloinen ja reipas kouluttaja."

  Hätäensiapukurssi
 • "Ihanan toiminnallinen!"

  "Pidin kovasti, kiva ja vakuuttava ja oikein asiantunteva kouluttaja :) Ihanan toiminnallinen!"

  KIDS-kurssi
 • "Järjettömän hieno"

  "Järjettömän hieno, paljon tietoa selkeästi ja mielenkiintoisesti esitettynä - tulisi olla kansalaisvelvollisuus käydä jokaisen tämä. Parasta kurssille oli ope, materiaalit ja käytännönharjoitukset. Suosittelen ehdottomasti!"

  EA1-kurssi
 • "Eläytyvä ohjaaja, monipuolinen, hyvin valmisteltu"

  "Pidin erittäin paljon, kiitos! Eläytyvä ohjaaja, monipuolinen, hyvin valmisteltu ja toimiva kokonaisuus!"

  Hätäensiapukurssi